Instruccions

On es fan els censos?

En funció de les seves possibilitats, cada persona o entitat col·laboradora (escola, institut, esplai...) pot encarregar-se de censar tot un poble o ciutat o bé només una part. En nuclis urbans no gaire grans o en pobles on no hi hagi molts nius d'oreneta cuablanca, cada persona o entitat pot fàcilment encarregar-se de censar tota l'àrea urbana.

En concret, els cens s'ha de fer dins del que anomenem "unitat de mostreig": una combinació de quadrats de 200x200m que defineixen l'àrea exacte del poble o ciutat que volem censar.

La unitat de mostreig s'ha de crear des del portal web del projecte. En aquests vídeos t’ensenyen com fer-ho. És molt fàcil.

Quan es fan?

El cens s'ha de fer entre l'1 de maig i el 31 de juliol però recomanem fer-lo a partir de l'1 de juny que és quan hi ha més opcions que hi hagi pollets al niu i, per tant, les possibilitats de detectar nius actius és més alta.

Sempre es recomana fer els censos a primera hora del matí o al final de la tarda, quan fa menys calor i hi ha més activitat als nius.

Quant temps s'ha de dedicar a fer cada cens?

El necessari per prospectar adequadament la totalitat de carrers o nuclis d'edificis existents a la nostra unitat de mostreig. El cens es pot completar en un únic dia o segregar-lo en diferents dies però s'ha de fer íntegrament dins del període vàlid de cens (1 de mai a 31 de juliol).

Com es fan els censos?

Cada cens consisteix en recórrer tots i cadascun dels carrers i grups d'edificis inclosos dins la unitat de mostreig en busca de nius d'oreneta cuablanca.

El millor i més ràpid és entrar les dades al mateix moment que es fa el cens utilitzant l'app del projecte (només disponible per Android). És més ràpid i també més divertit!

Si no es disposa d'Android, es poden recollir les dades manualment utilitzant la fitxa de camp del projecte i desprès entrar-les al web.

Quins nius s'han de comptar?

El cens del projecte orenetes se centra en comptar només els nius que estan en plena construcció o que es troben en prous bones condicions com per ser ocupats per les orenetes de forma immediata. No s'han de comptabilitzar els nius trencats ni els que estan ocupats per altres espècies.

Quines dades s'han de prendre?

Dades de la jornada de cens

 • Municipi/Unitat de mostreig
 • Data
 • Hora d'inici
 • Hora de finalització
 • Observadors

Dades del cens

 • Adreça on es troben els nius
 • Tipus d'edifici
 • Nombre total de nius en bon estat
 • Nombre de niu actius (d'entre els que estan en bon estat)
 • Nombre de nius en construcció
 • Temps d'observació
 • Comentaris

Quin material es necessita per fer el cens?

Amb l'app:

 • Binoculars
 • Mòbil amb Android

Amb la fitxa de camp:

 • Binoculars
 • Rellotge / mòbil
 • Llapis o bolígraf
 • Fusta o carpeta de suport
 • Fitxa de camp per emplenar  Descarrega
 • Fitxa guia  Descarrega
 • Mapa de la unitat de mostreig

On es poden consultar les dades?

Totes les dades, tant les dels propis censos com les dels que fan la resta de participants, es poden visualitzar aquí