Dades provisionals (el cens encara no s'ha tancat).
Les dades poden ser incomplertes (no tenim confirmació que el cens s'hagi completat).
Nius en bon estat actius
Nius en bon estat inactius
Nius en construcció
Mida marcador
Total
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

* Cens en marxa o potencialment incomplet